Skyltar

 

En effektiv skylt kan göra underverk för att lyfta fram ditt företag och göra det känt för din målgrupp. Skylten är en del av din varumärkesidentitet och kan ge potentiella kunder en första inblick i vad ditt företag står för och vilka mål det har.

Vi är baserade i Norrköping och är specialiserade på att leverera skräddarsydda skyltlösningar för både inomhus- och utomhusbruk.
Vi har en stark närvaro i hela Sverige och hjälper våra kunder att kommunicera sitt budskap på ett effektivt och kreativt sätt.

Skyltar

 

Med många års erfarenhet inom skyltning har vi sammanställt här nedan viktiga faktorer att tänka på vid varje skyltprojekt:

  • Måttfullt skyltande. Synliggör verksamhetens namn på ett tydligt sätt så att besökare enkelt kan hitta dit.
  • Undvik för mycket information och detaljer, det kan leda till plottrighet och att viktig information missas.
  • Samordna form, färg och storlek med andra skyltar i området. Anpassa skylten även efter byggnadens arkitektur och detaljer.
  • Sträva efter tydlig text och grafisk form. Med en bra utformning kan även mindre skyltar ses på långt håll och läsas av personer med nedsatt syn.
  • Anpassa skyltens ljus och ljud så att det inte stör boende eller trafik.
  • Skylten får inte öka trafikrisken eller hindra framkomligheten på trottoarer eller gångvägar.
  • Tänk på att monteringen ska kunna ske på ett säkert sätt med god arbetsmiljö, det underlättar även underhållet av skylten.
  • Ta hänsyn till detaljplanen och om det finns en skyltpolicy eller liknande riktlinjer från kommunen.

 

 


Skyltar kan utföras i många olika utföranden. Allt från plåtskyltar till diodskyltar.

Vi hjälper er att ta fram det bästa alternativet som passar just er profil samt budget.

 

- Plåtskyltar

Oftast är det mest enklaste varianten den bästa. Plåtskyltar håller en låg kostnad och kan enkelt belysas externt med spotlights. Plåtskyltar är oftast tillverkade av kantbockad aluminium.

 

- Ljuslådor

Ljuslådor är det mest vanliga inom skyltar och materialval kan avgöra för hur bra slutreslutatet ser ut.

 

- Diodskyltar

Dioder som även kallas LED är det mest vanliga ljuskällan i skyltar nuförtiden. Dioder har nästan helt konkurrerat ut neon och lysrör. Fördelar med dioder är den låga strömförbrukningen och driftsäkerheten.

 

- Profilbokstäver

Profilbostäver finns i många olika material. Figurskurna logotypebokstäver fräses oftast ut i PVC, aluminium eller akryl.

 

- Specialskyltar

När du söker något lite annorlunda kan vi hjälpa dig ta fram något unikt genom att blanda det olika tryckermetoder och material kan speciella skyltar skapas. Här låter vi det kreativa sinnet spinna loss.